Näyttely Kangasalan Pikonlinnassa

Näyttelyni States of Mind on esillä Kangasalan Pikonlinnan pääaulassa 1. – 31.3.2021. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Jussi Ristilän States of Mind -sarjan teokset asettuvat henkilökuvan, rakennetun kuvan ja taidevalokuvan viitekehykseen. Ristilä käyttää itseään mallina ja kuvaa mielialoja, mielen tiloja sekä omakohtaisia roolejaan. Omakuvalla ja itsensä käyttämisellä mallina on perinteet taidevalokuvassa. Kuvista voi löytää pastissiviittauksia valokuvataiteeseen, tyylisuuntien ilmaisun maneereihin ja käyttökuvan genreihin.

Ihminen on roolien ja tunnetilojen ristiriitainen kokonaisuus. Ristilä kuvaa omia roolejaan ja tunnetilojaan näissä teoksissa. Kuvankäsittely tuo kuviin elementtejä maalaustaiteen tapaan, toisaalta etäännyttää rakennetun kuvan keinoin. Vedostaminen syanotypiaksi murtaa perinteisen valokuvan esitystapaa ja tuo teoksiin uniikin taideteoksen piirteitä.

Info

Photographer, entrepreneur, tourist, family man and a rock star of his own life.

My professional career spans four decades and several professions. From analog era sound and video, theatre and stage tech, software and testing for mobile phones and gadgets, to entrepreneurship in private social services. Management, human resources and recruiting, and challenging specialist work. Employers are amongst others Tampere city, Nokia corporation, and later self employed and employer for some 80 people. Biggest organization has been around 140 employees including subcontracting. And yes, subcontracting is familiar to me from both angles: as a buyer of projects and as a subcontractor.

Working experience in Finland, trips to Sweden, China, India. Leading teams with multiple nationalities.

Lots of things, lots of different work, and lots of different people globally. I think that will help me as a photographer. To be able to understand, to be able to deliver.

I am now taking a leap from apprentice of art to master of art. From implementing visions in theater amongst others, to creating ones as a photographer. This will be interesting journey.


Valokuvaaja, yrittäjä, motoristi, turisti, perheellinen mies ja oman elämänsä rock star.

Ammatillista uraa on jo neljällä vuosikymmenellä ja useammalla alalla. Tuttua on analogisen ajan ääni- ja videotuotanto, teatteri- ja esitystekniikka, ohjelmointi ja ohjelmistojen testaus mobiililaitteissa ja lopulta yrittäjyys sosiaalialalla. Manageeraamista, henkilöstöasioita ja rekrytointia sekä haastavia asiantuntijatöitä. Työnantajina muun muassa Tampereen kaupunki ja Nokia Oyj, myöhemmin itsensä työllistänyt työnantajayrittäjä jolla on noin 80 työntekijää. Suurin organisaatio on ollut noin 140 henkeä mukaan lukien alihankinta. Ja juu, alihankinta on tuttua molemmilta puolilta pöytää: olen sekä ostanut että toiminut alihankkijana.

Töitä Suomessa, matkoja Ruotsiin, Kiinaan, Intiaan. Työryhmiä joissa on useita kansallisuuksia.

Paljon erilaisia asioita, erilaisia työtehtäviä ja erilaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti. Uskon että tämä auttaa minua valokuvajana. Auttaa minua ymmärtämään ja onnistumaan.

Hyppään nyt taiteen kisällin roolista mestarin rooliin. Muiden visioiden toteuttamisesta muun muassa teatterissa visioiden luomiseen valokuvaajana. Tästä tulee mielenkiintoinen matka.

Photography / Valokuvaus

I am available for photography projects. Please contact, lets see what we can figure out together!


Olen käytettävissä valokuvausprojekteihin. Ota yhteyttä, katsotaan mitä yhdessä saadaan aikaan!

Blog

Muokattua valoa

Valokuvataiteen opinnot jatkuvat. Tehtävänä oli käyttää muokattua valoa, ja kiinnittää huomiota erityisesti valon suuntaan ja laatuun. Päätin vähän nostaa vielä vaikeusastetta ja kuvata salamakalustolla jotakin teknisesti vaikeampaa. Vaikka lasia ja nestettä… Jess, viskiä! Silleen mainoskuvatyyliin! Ja ihan hienohan siitä tuli kun vähän kikkaili. Valitsin mustan taustan että tulisi semmoinen tunnelmallinen kuva. Valitsin kivan värisen viskin …

Mustavalkofilmille

Mustavalkofilmiä, kuvaamista, kehittämistä ja vedostamista. Lukioaikaan ja vähän sen jälkeen tuli viettettyä huomattavan paljon aikaa Tampereen Kameraseuran labrassa pääkirjasto Metson kellarissa. Kaverit osasivat etsiä minua sieltä, se oli sitä aikaa ennen kännyköitä jolloin kapakassa baarimikko saattoi huutaa metelin yli että ”onks täällä Jussi Ristilä paikalla” ja heläyttää lankapuhelimen tiskiin. Labrassa ei lankapuhelinta ollut, siellä piti …

Vanhan liiton menetelmiä

Valokuvausopintoni yliopistolla ovat edenneet vaiheeseen jossa opiskellaan valokuvauksen (varsin perinteisiä) menetelmiä. Juu, muistan vielä filmin, ja olen kirjoittanut Kodachromelle muistokirjoituksen vuonna 2009. Tämän jälkeen koko Kodakin filmivalokuvaliiketoiminta on siirtynyt mielenkiintoisten vaiheiden jälkeen UK:n Kodakin eläkesäätiön omistaman Kodak Alaris -yhtiön nimiin. Perinteistä Kodakia siten kuin me dinosaurukset sen muistamme, ei enää ole. Eikä sen kummemmin perinteistä …

Contact / Ota yhteyttä

Jussi Ristilä

Phone / Puhelin:
045 128 6555
+358 45 1286555
+8816 31448559

Email jussi.ristila@jussiristila.fi

Lempäälä, Tampere
Finland