Info

Photographer, entrepreneur, tourist, family man and a rock star of his own life.

My professional career spans four decades and several professions. From analog era sound and video, theatre and stage tech, software and testing for mobile phones and gadgets, to entrepreneurship in private social services. Management, human resources and recruiting, and challenging specialist work. Employers are amongst others Tampere city, Nokia corporation, and later self employed and employer for some 80 people. Biggest organization has been around 140 employees including subcontracting. And yes, subcontracting is familiar to me from both angles: as a buyer of projects and as a subcontractor.

Working experience in Finland, trips to Sweden, China, India. Leading teams with multiple nationalities.

Lots of things, lots of different work, and lots of different people globally. I think that will help me as a photographer. To be able to understand, to be able to deliver.

I am now taking a leap from apprentice of art to master of art. From implementing visions in theater amongst others, to creating ones as a photographer. This will be interesting journey.


Valokuvaaja, yrittäjä, motoristi, turisti, perheellinen mies ja oman elämänsä rock star.

Ammatillista uraa on jo neljällä vuosikymmenellä ja useammalla alalla. Tuttua on analogisen ajan ääni- ja videotuotanto, teatteri- ja esitystekniikka, ohjelmointi ja ohjelmistojen testaus mobiililaitteissa ja lopulta yrittäjyys sosiaalialalla. Manageeraamista, henkilöstöasioita ja rekrytointia sekä haastavia asiantuntijatöitä. Työnantajina muun muassa Tampereen kaupunki ja Nokia Oyj, myöhemmin itsensä työllistänyt työnantajayrittäjä jolla on noin 80 työntekijää. Suurin organisaatio on ollut noin 140 henkeä mukaan lukien alihankinta. Ja juu, alihankinta on tuttua molemmilta puolilta pöytää: olen sekä ostanut että toiminut alihankkijana.

Töitä Suomessa, matkoja Ruotsiin, Kiinaan, Intiaan. Työryhmiä joissa on useita kansallisuuksia.

Paljon erilaisia asioita, erilaisia työtehtäviä ja erilaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti. Uskon että tämä auttaa minua valokuvajana. Auttaa minua ymmärtämään ja onnistumaan.

Hyppään nyt taiteen kisällin roolista mestarin rooliin. Muiden visioiden toteuttamisesta muun muassa teatterissa visioiden luomiseen valokuvaajana. Tästä tulee mielenkiintoinen matka.